KVALITETSPOLITIKK

AB Kontaktpressning har fokus på kunden, med mål om å ha høyest mulig kvalitet.

Vårt hovedprinsipp er å gi våre kunder et nivå av kvalitet og servicenivå som møter eller overgår forventningene etter følgende filosofi: 
  • Kontinuerlig vurdere og forbedre effektiviteten i vår forretningssystem.
  • Møte eller overgå kundenes krav.
  • Forsøker hele tiden å levere kvalitetsprodukter.
  • Effektiv kommunikasjon gjennom hele forsyningskjeden.
  • Kommunisere kvalitetspolitikk og målsettinger til kunder, leverandører og våre ansatte.
  • Ansette erfarne folk i vår virksomhet.
  • Trene disse menneskene i våre metoder med fokus på å oppnå feilfrie prosesser.
  • Samarbeide med kompetente leverandører som er innenfor vårt virksomhetsområde.